UN GEORADAR S'INCORPORA A L'ESTUDI

 

Gràcies als corresponsals que es desplaçaren els dies 3 i 4 de juny del 1952, per cobrir la notícia del trasllat de les restes reials de la catedral primada de Tarragona fins el monestir de Poblet,  disposem d'un vídeo del NODO i ABUNDANT DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA   i escrita, que ens permeten fer un detallat seguiment del viatge. Tanmateix, de com van ser distribuïdes les caixes en els frontals del arcs, exceptuant la del rei Jaume I, no disposàvem de cap mena d'informació. Sorgiren diverses hipotèsis al respecte. La fotografia de l'arc de l'Evengeli ens permet veure l'únic espai obert per introduir les caixes. Costa de creure que 6 caixes d'aquell embalum poguessin haver girat per un escaire tant reduït i sobre una base d'una mica més d'un metre. S'especulà també en què una part de les caixes s'hagués instal·lat als arcs i les restants haguessin anat a parar dins l'altra cambra sepulcral dels Cardona, adossada a l'altre costat de l'altar de la capella de el Santíssim  o de les Relíquies.

Donat el valor  d'aquestes caixes, s'incorporà un equip de geofísics per tractar de localitzar-les mitjançant tècniques geofísiques no intrusives, bé dins els arcs frontals dels Panteons reials, bé dins l'altre gran tomba d'alabastre tancada dels Cardona.

  

 

   

               

El Georadar o GPR (ground penetrating radar) és una eina geofísica no intrusiva que permet, en  condicions òptimes, la caracterització del subsòl i estructures.

Aquest eina geofísica emet ones electromagnètiques a través d'un  parell d'antenes (emissora i receptora) a una freqüència determinada. Aquestes ones viatgen i es desplacen a través del medi a caracteritzar. Segons siguin les característiques geoelèctriques del medi que han de travessar, les ones reaccionen de manera diferent. Algunes, de retruc, reboten de nou cap a la superfície (reflectides), mentre que d'altres són embegudes pel mateix medi (atenuades). Les ones rebotades o reflectides permeten elaborar un mapa de "ressonàncies" del medi a caracteritzar. Imatges que són analitzades i interpretades seguidament pels especialistes.

Actualment, el Georadar és una eina de treball indispensable per a l'arqueologia. Gràcies a les seves aportacions en aquest camp,  s'han pogut trobar passadissos secrets a les piràmides d'Egipte, estructures romanes soterrades des de fa milers d'anys, tresors en el continent Sud-americà, així com nombrosos descobriments arqueològics arreu del món, entre d'altres. 

Avui en dia, el FBI americà ha incorporat el Georadar com un valuós estri a les seves tasques d'investigació sobre atemptats, crims, ja que permet detectar zones sospitoses d'enterraments de víctimes assassinades (fosses), armes emprades, drogues... etc. GPR-FBI.pdf  .

 
SU FUNCIÓN EN EL MONASTERIO