LA FUNCIÓN DEL GPR EN EL MONASTERIO

 

  

                                                                                                                                  

OBJECTIUS:                                                                                                                                   

1.- CARACTERITZACIÓ DE L'INTERIOR DELS ARCS REIALS DEL MONESTIR DE POBLET

2.- CARACTERITZACIÓ DE LA CAPELLA DE LES RELÍQUIES (Possibles restes del príncep de Viana)

3. Conclusions d'ambdós estudis

 

PREPARACIÓ LOGÍSTICA I PROVA PILOT 

Abans d'iniciar-se aquesta part del treball, es van fer una sèrie de proves  amb els sepulcres de la banda esquerra de la Porta de Galilea, a fi de poder de determinar el funcionament adequat de les antenes i les freqüències disponibles per a l'estudi dins el temple.

Es van fer diverses proves amb antenes biestàtiques ekko 1000,  amb freqüències de 450MHz, 900MHz i 1.2Gz i amb antenes monoestàtiques Noggin de 500 MHz. Finalment, els tècnics consideraren que la  500MHz del Georadar Sistema Noggin, era la més adequada a la zona pilot, tant per la seva capacitat de penetració com per la seva qualitat d'imatge.

 

 

A la prova pilot de la Galilea, no només s'identificaren tres tombes, sinó que també es va poder distingir una part del seu contingut. La TOMBA 1 correspon a Carles d'Àustria i Borbon infant d'Espanya Duc de Madrid. La TOMBA 2 pertany a Jose Pedro Gil Moreno de Mora i Maria Amèlia de Torres i la TOMBA 3, el contingut és desconegut.

la imatge tomba 1 es pot apreciar la possible tapa i base del taüt amb unes despulles dins, aproximadament a 1.3 m. de profunditat. Dins el requadre vermell es pot distingir un reflector un xic més intens (bandes més amples i negres). Això es pot deure a què les restes d'aquest individu es trobin més concentrades en aquest costat de la caixa o potser, perquè hi hagi una zona buida (aire). Les restes humanes es poden comportar com perfectes reflectors o  pel contrari, si existeix algun tipus de residu orgànic es comporten com cossos elèctricament conductors, produint-se una remissió del senyal emès pel  transmissor del Georadar (zona d'ombres).

la imatge tomba 2 es distingiren dos cossos enterrats, col·locats un damunt l'altre, molt possiblement en dos taüts diferents, tal com es veu a la figura. Un dels cossos es troba a 0.80 m. de profunditat i l'altre a 1.2 m., respectivament. En aquest cas, els cossos es van comportar com perfectes reflectors.

la imatge tomba 3 de caràcter desconegut, el possible cos es troba a una major profunditat, aproximadament a 1.5 m. Aparentment, el taüt  és d'un tamany més gran que els altres i també sembla ser més antic, ja que no hi queda cap mena d'inscripció sobre la superfície de la làpida.  En aquest cas, les restes actuaren com un cos conductor, generant una ombra entre tots dos límits del taüt.