LA CASA DE FOIX

GERMANA DE FOIX  I  DE FRANÇA, reina consort de la Corona d'Aragó, del regne de Nàpols i de Jerusalem

Filla de Jean de Foix, comte de Pardiac i d'Étampes, vescomte de Narbona, i de la princesa María de Valois-Orleans, germana del rei Lluis XII de França , Germana nasqué a l'any 1488, al comtat de Foix. En complir els disset anys esdevindria en la segona esposa del rei Ferran II el Catòlic, vidu d'Isabel la Catòlica. Les noces es celebraren per poders el 19 d'octubre de 1505, a Dueñas (Palència), per consolidar els pactes concertats entre França i el monarca aragonès, sobirà de la Corona d'Aragó (Tractat de Blois). El rei Lluis XII cedí a la seva neboda els drets que França tenia sobre el Regne de Nàpols, conjuntament amb el títol de Rei de Jerusalem, drets que retornarien a la Corona de França de no haver descendència d'aquesta unió.

El primer fill de la parella, l'infant Joan, nasqué el 3 de maig de 1509, a Valladolid, però morí a les poques hores.

Ferran II el Catòlic dotà a la seva esposa, vídua als 28 anys (1516), d'unes rendes de més de 50.000 florins anuals, usdefruit de viduïtat que perdria en cas de tornar-se a emmaridar. Malgrat aquesta clàusula testamentària del seu primer espòs, Germana de Foix-Valois-Orleans, mare d'una filla il·legítima, Isabel de Castella, nascuda a l'any 1518, dos anys després d'haver enviduat, es remaridà amb el marquès de Brandeburg, membre del sèquit personal del futur emperador Carles V d'Habsburg, pare de la seva filla (Barcelona, 1519).

Tot i que aquest matrimoni de Germana aixecà ampolles entre castellans i aragonesos, el seu nétfillastre, el jove Carles, l'anomanà Lloctinent General del regne de València i al seu nou espòs Capità General d'aquell reialme, càrrec que exercí fins la seva mort (1525).

Vídua per segona vegada als 36 anys, Germana de Foix es tornaria a emmaridar per tercer cop (1526) amb l'infant Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, fill del rei de la Sicília peninsular Frederic III. L'emperador Carles V, artífex també d'aquesta unió, els intitulà Virreis del regne de València.

El traspàs de Germana tingué lloc a Llíria (València), a l'any 1537. Comptava 49 años de edad.