LA CASA DE FOIX

JEAN DE FOIX, III de Grailly -Segon fill d'Elionor de Navarra y de Gastó IV de Foix-