SÈRIE DEL CEMENTIRI DE ELS MONJOS

 

                      Ordenament de l’ossam de la sèrie del cementiri de ELS MONJOS:

 

 

                      .    8 cranis semicomplets

                   .   31 temporals drets i 25 del costat esquerre

                   .   11 fragments de maxil·lars

                   .   18 fragments de mandídules

                   .   10 fragments d’escàpules dretes i 10 d’esquerres

                   .   10 fragments d’escàpules sense lateralitzar

                   .     6 fragments de clavícula drets i 5 d’esquerres

                   . 103 fragments d’húmers drets i 89 fragments de lesquerre 

                   .   22 fragments d’húmers sense lateralitzar

                   .   40 fragments de cúbits drets i 31 d’esquerres

                   .   32 fragments de radis drets i 28 d’esquerres

                   .     7 fragments de radis sense lateralitzar

                   .     2 segons metacarpians drets i 2 d’esquerres

                   .     1 quart metacarpià dret

                   .     1 falange de la mà

                   .   50 fragments de costelles

                   .     8 vèrtebres cervicals completes o fragmentades

                   .   22 vèrtebres dorsals , completes o fragmentades

                   .     5 vèrtebres lumbars, completes o fragmentades

                   .     4 fragments de sacre

                   .   21 fragments d’ílium, 7 d’ísquium i 1 pubis, drets

                   .     1 coxal, 10 fragments d’ílium, 5 d’ísquium, 3 acetàbuls i 1 pubis, esquerres

                   . 103 fragments de diàfasi de fèmur drets i 94 d’esquerres

                   .   40 epífisi distals dretes i 40 d’esquerres, de fèmur

                   .     5 caps femorals drets i 6 d’esquerres

                   .   31 epífisi distals dretes i 31 d’esqurres , de tíbia

                   .   31 epífisi proximals dretes i 24 d’esquerres, de tíbia

                   .   83 diàfasi fragmentats dretes i 54 d’esquerres, de tíbia

                   .     5 fragments distals de peroné drets i 4 d’esquerres

                   .     2 epífisi proximals dretes i 1 d’esquerra

                   .     1 fragment de diàfasi del peroné esquerre i 19 fragments sense lateralitzar

                   .     2 astràgals esquerres

                   .     7 calcanis drets i 2 d’esquerres

                   .     1 primer metatarsià dret i 2 d’esquerres

                   .     2 tercers metatarsians drets

                   .     1 quart metatarsià esquerre

                   .     1 cinquè metatarsià, dret i esquerre

                   .     1 primera falange del peu