CONSERVACIÓ DE LA

SÈRIE CARDONA-SOGORB

 

         

En aquest Projecte multidisciplinar  s'ha posat un especial interès per  sanejar i conservar l'ossari per l'inestimable valor que té, no només com a fons cultural històric, sinó també com una font de cosulta d'estudis científics. La necessitat d'acomodar-los dignament, i de la manera més apropiada, esdevingué en un dels objectius cabdals de l'equip, que en tot moment comptà amb la col·laboració de la Comunitat cistercenc de Poblet per aconseguir-ho.

 

En primer lloc, l'interior del panteó fou desinfectat, la paret  tractada i pintada amb materials adequats a fi de preservar-los de la humitat i, alhora,  evitar el seu deteriorament per l'acumulació de fongs, àcars i d'altres bactèries. Com les condicions de llum eren ja les adequades, es va instal·lar a la part superior de la cambra un extractor per facilitar un correcte aireig, encara que l'ideal seria disposar d'una ventilació filtrada per poder controlar els nivells de la temperatura i els de la humitat relativa del seu interior. La temperatura no hauria d'excedir dels  3ºC d' oscil·lació diària, ni d'una  humitat superior al 5%. 

En quant a l'ossam, una vegada net i ordenat pel seu estudi, es va creure oportú guardar-lo classificat en unes urnes de metacrilat, fetes d'acord amb les necessitats de l'ossari, és a dir, dividides en compartiments per afavorir els agrupaments per tipus i subgrups, així com d'altres peces rellevants de la col·lecció. A fi de protegir-los de nous perills, a l'interior de la recàmera de cada una de les urnes, es col·locà gel de sílice, un material ue necessita reciclar-se periòdicament perquè mantingui totes les seves propietats.