LA CASA DE FOIX

JEANNE DE FOIX, sexta filla d'Elionor de Navarra i Gaston II de Grailly, IV comte de Foix.