PAPER DE LA RADIOLOGIA 

Com l'estudi de l'ossari dels Cardona-Segorb s'havia de fer dins el mateix monestir, a les Sales Gòtiques, antiga biblioteca on treballaven els escrivents, s'instal·là un modern equip portàtil per radiografiar i revelar in situ, tots aquells ossos que fossin considerats d'interès per l'estudi antropològic, comprovar la qualitat  de la imatge  per si s'havia de repetir o, bé, radiografiar-los des d'una altra posició.

 

 

               

 

La radiologia ha sigut una eina indispensable per fer l'estudi antropòlogic dels 104 subjectes de l'ossari. La mera imatge iconogràfica, obtinguda en el mateix indret de la recerca, permet una observació directa i, alhora, una recollida de dades fidedigna i ràpida. Una vegada digitalitzat tot aquest primer treball de camp,  l'estudi  de la sèrie prosseguí a distància, però sense perdre el contacte, intercanviant imatges, opinions i i diagnòstics de forma àgil i eficaç, fins a completar-lo.

 

Gràcies a la multiplicitat de lectures d'una imatge, es van poder observar  afeccions tant tumorals com degeneratives, sistemàtiques, però, sobre tot, les infeccioses . L'evolució del propi creixement muscular queda assenyalada de forma immutable a les corresponents insercions òssees, així com també són indelebles la de tots aquells petits traumatismes quotidians que l'home pateix en el decurs de la seva vida. L'ossari d'aquesta sèrie ens indica que la majoria dels individus visqueren sotmesos a unes determinades postures o posicions que, avui en dia, són anacròniques.

               

                       

Tampoc podem passar per alt les seqüeles deixades per les intervencions mèdico-quirúrgiques , que permeten saber si el subjecte sobrevisqué, o no, a elles. També tenen gran importància els traumatismes , que permeten seguir la seva evolució, i les fractures , que permeten observar si va haver una consolidació  posterior i de quina manera es dugué a terme. En d'altres casos, permeten determinar si aquestes foren provocades per lesions peri-mortem o post-mortem.