Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

 

CONCLUSIONS DE L'ESTUDI GEOFÍSIC EN EL MONASTERIO DE POBLET

 

 

  

El Georadar és una eina eficaç per caracteritzar restes arqueològics. No obstant, abans d'iniciar-se l'estudi, s'ha de procurar gaudir de la màxima informació possible del medi a identificar per poder discriminar aquelles anomalies, que puguin dur a la confusió  i  cap a interpretacions errònies.

Els resultats de la Porta Galilea i de la Tomba que hi ha al terra, davant l'altar de la capella de El Altíssim o de le Les Relíquies, on es troben els Panteons ducals dels Cardona, han sigut satisfactoris.

Tanmateix, tant a l'exploració dels dos Arcs Reials com  a la del frontal de la tomba dels Cardona (costat dret de la capella de Les Relíquies), tot i haver trobat anomalies susceptiblement indicadores de la presència de caixes i/o taüts, existeixen dubtes referents a poder haver detectat elements estructurals (vigues, murets, etc.), que formen l'estructura interna dels susdits frontals.

Si es poguessin confrontar la localització d'aquestes anomalies amb els plànols originals del disseny, fets per la restauració del Arcs del presbiteri a la dècada de 1940, així com els de la tomba tancada dels Cardona, a la capella de Les Relíquies, es podrien  aclarir molts dubtes al respecte.

Si aquestes anomalies no coincidissin en quant a la seva posició amb la posició d'altres elements estructurals (vigues, murets, etc.), confirmaria sense cap mena de dubte que las anomalies detectades, són anomalies provocades por la presència de taüts i/o ciaxes.

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).