MATEA D'ARMAGNAC, Duquessa de Girona, de Montblanc i comtesssa de Cervera (1373-1378)

Filla del comte Joan I d'Armagnac i d'Elionor de Clermont, marquesa de Charolais, la duquessa  Matea nasqué l'any 1347, a La Gascuña (França). Els capítols matrimonials entre l'infant Joan I el Caçador , hereu de la Corona d'Aragó i la comtessa Matea, anomenada afectuosament MATHA per tots, es signaren el dia 6 de març del 1373, a Lautrec (França) . La delicada salut de la seva sogra, Elionor de Sicilia, la Reina Grossa, la cerimònia s'hagué de posposar unes setmanes. 

 El diumenge, 24 d'abril d'aquell mateix any, la via feia la seva entrada a la ciutat de Barcelona, acompanyada del seu futur cunyat, l'infant Martí, per maridar-se l'endemà a la Seu de Barcelona amb el primogènit d'en Pere el Cerimoniós. Després de recórrer el carrers de la ciutat, la comitiva s'aturà al Palau Menor, on fou rebuda per la Reina, ja que que el nuvi havia anat a caçar porcs-senglars a San Saloni i no tornaria fins el moment de les noces.

En el decurs del sis anys que durà el seu matrimoni, i en mig de terribles epidèmias de pesta, la duquessa tingué un avortament i cinc fills, tots ells nascuts prematurament.

 

1).- Jaume d'Aragó i d' Armagnac (Setmesó). (+ 2 mesos).  (València, 26-VI-1374 / 4-VIII-74).

2).- Joana d'Aragó i d' Armagnac, Comtessa de Foix (vuitmesona) --Rescatada, per identificar--.

3).-Joan d'Aragó i d' Armagnac (Setmesó). Visqué 3 setmanes. (Barcelona, 23-VII-1376 /4-VIII-76).

4).- Alfons d'Aragó i d' Armagnac (Setmesó). Visqué 3 setmanes. (Girona, 9-IX-1377 / 30/IX-1377)

5).- Elionor d'Aragó i d' Armagnac (Setmesó). Visqué un día. (Saragossa, 14-VII-1378)

 

Debilitada per les febres, patia de malària, i els nombrosos embarassos, la Duquessa Matha moria tres mesos després del seu últim infantament, el 3 d'octubre dle 1378, a Saragossa . Vuit anys després, en Pere el Cerimoniós feu traslladar la seva nora amb tots els honors a l'abadia de Poblet, on fou enterrada amb els seus fills, actualmente perduts, llevat de la primogènita, la infanta Joana, futura comtessa de Foix