LA CASA DE FOIX

MARIE DE FOIX , cinquena filla d'Elionor de Navarra i Gaston II de Grailly , IV comte de Foix.