ESTUDI SÈRIE
CARDONA-SEGORB

 


CONTIGUT DE L'OSSARI DELS CARDONA-SEGORB

. 33 cranis complets o semicomplets

. 94 temporals drets i 91 d'esquerres

. 34 mandíbules, completes o fragmentades

. 26 fragments d'omòplats drets

. 12 fragments d'omòplats esquerres i un de complet 

. 21 clavícules dretes, completes o fragmentades, i 21 d'esquerres

. 29 húmers drets, complets o fragmentats, i 42 d'esquerres

. 42 cúbits drets, complets o fragmentats, i 44 d'esquerres

. 27 radis drets, complets o fragmentats, i 37 d'esquerres

. 1 primer metacarpià dret i 1 d'esquerre

. 6 segons metacarpians drets i 4 d'esquerres

. 6 tercers metacarpians drets i 2 d'esquerres

. 2 quarts metacarpians drets i 1 d'esquerre

. 1 cinquè metacarpià dret

. 2 fragments de diàfisi sense identificar número o costat

. 6 primeres falanges i 1 segona de la mà

. 1 manubri de l'esternal

. 26 fragments de costelles dretes i 44 d'esquerres

. 48 vèrtebres cervicals, completes o fragmentades

.126 vèrtebres dorsals, completes o fragmentades

. 137 vèrtebres lumbars, completes o fragmentades

.11sacres i 1 fragment

. 22 coxals drets i 22 d'esquerres

. 32 fèmurs drets, complets o fragmentats, i 28 d'esquerres

. 49 tíbies dretes, completes o fragmentades, i 49 d'esquerres

. 14 peronés drets, complets o fragmentats, i 16 d'esquerres

. 7 ròtules dretes i 1 d'esquerre

. 21 astràgals drets i 31 d'esquerres

. 34 calcanys drets i 38 d'esquerres

. 20 primers metatarsians drets i 8 d'esquerres

. 8 segonds metatarsians drets i 4 d'esquerres

. 6 tercers metatarsians drets i 5 d'esquerres

. 5 quarts metatarsians drets i 7 d'esquerres

. 5 cinquès metatarsians drets i 2 d'esquerres

. 2 diàfisi de metatarsians sense identificar número i costat

. 2 primeres falanges